6972459124 Τραγάνα, Σάμου gezimtroka6@gmail.com
hero image
 
Μπετά Οικοδομών
Troka Gezim - Επιχρίσματα - Χτισίματα - Εργολάβος Οικοδομών - Εργοληψίες -
Κεραμοσκεπές - Τοποθετήσεις Πλακιδίων - Βιομηχανικά Δάπεδα - Σάμος


 

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στο χώρο των οικοδομικών εργασιών με πολυετή εμπειρία και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό αναλαμβάνουμε παντός τύπου οικοδομικές εργασίες. Αναλαμβάνουμε την δημιουργία του σκελετού ενός κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα, δηλαδή από μπετόν και σίδερο. Η κατασκευή του σκελετού γίνεται σε 3 φάσεις.

 

 

 

 

     
     
 
 
ΣιδέρωμαΗ πρώτη φάση περιλαμβάνει την τοποθέτηση των σιδηρών οπλισμών στις προβλεπόμενες θέσεις (σιδέρωμα). Οι οπλισμοί είναι ένα σύνολο από διαφορετικά τεμάχια χαλύβδινων ράβδων τα οποία θα πρέπει να διαμορφωθούν κατάλληλα πριν την τελική τους ένταξη στην οικοδομή. Η διαμόρφωση αυτή περιλαμβάνει εργασίες κοπής και κάμψης, οι οποίες γίνονται με χρήση αντίστοιχων ειδικών μηχανημάτων.

 
     
     

 

 

 

 
Καλούπωμα


 

Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει την τοποθέτηση των καλουπιών (καλούπωμα). Λόγω του ότι σκυρόδεμα παράγεται σε ρευστή μορφή, η έγχυσή του απαιτείται να γίνεται μέσα σε καλούπια. Τα καλούπια είναι ουσιαστικά κοίλες (κούφιες) φόρμες που συνήθως κατασκευάζονται με τη χρήση ξύλου. Επιπλέον, πρέπει να εξασφαλίζεται και η στιβαρότητά τους, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος μετακίνησης, παραμόρφωσης ή ανοίγματός τους κατά τη διάρκεια της έγχυσης του σκυροδέματος.

 

 

     
     
 
 
Σκυροδέτηση


 

Η τρίτη φάση περιλαμβάνει την έγχυση (ρίξιμο) του μπετόν ή αλλιώς σκυροδέτηση. Αφού γίνει η έγχυση του σκυροδέματος στα καλούπια, ακολουθεί η διαδικασία της "δόνησης" του σκυροδέματος, η οποία γίνεται για να συμπυκνωθεί το σκυρόδεμα, αφαιρώντας τον εγκλωβισμένο αέρα από τη μάζα του. Εάν τυχόν έμενε ο αέρας θα δημιουργούσε κενά μέσα στο μπετόν με αποτέλεσμα τη μείωση της αντοχής του σκυροδέματος. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της σκυροδέτησης, αμέσως ξεκινούν οι πολύ σημαντικές εργασίες της συντήρησης. 

 
     
     

 

 

 
Θεμέλια


 

Ο σημαντικός ρόλος της θεμελίωσης στην επιτυχία της όλης κατασκευής. Η θεμελίωση είναι το κατώτατο στοιχείο του φέροντος οργανισμού μέσω του οποίου το σύνολο των φορτίων μεταφέρεται στο έδαφος. Το είδος και η μορφή της θεμελίωσης καθορίζεται συνήθως από το είδος του Φέροντος Οργανισμού. Στις μέρες μας το σκυρόδεμα είναι σχεδόν αποκλειστικά το υλικό θεμελιώσεων, διακρίνουμε δύο κύριες κατηγορίες θεμελίωσης: τις επιφανειακές και τις βαθιές θεμελιώσεις.

 

 

     
     
 
 
Κολώνες


 

Οι κολώνες από οπλισμένο σκυρόδεμα είναι κατασκευασμένες από βαρύ, ανθεκτικό σκυρόδεμα και ειδικά ενισχυμένο οπλισμό. Χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη στοιχείων στην κατασκευή δομών διαφόρων διαστάσεων και πολυπλοκότητας. Η κύρια χρήση είναι η κατασκευή πλαισίων για κτίρια.